Header skyline.jpg
 

"True friendship is like good health; the value of it is seldom known, until it is lost." CC Cole 

Marike Tromp - practitioner

Ik ben een klassiek voorbeeld van iemand met jarenlange onderrugklachten. Fysio na fysio versleten, niks hielp structureel. Tot ik op een artikel over Body Stress Release stuitte en vol ongeloof las wat het voor je kon doen. Ik besprak het met mijn fysiotherapeut. Hij had weleens van BSR gehoord, maar wist niet van de hoed en de rand. Omdat hij er nog nooit iets negatiefs over had gehoord, moedigde hij mij aan het proces in gang te zetten. Toen hij na 2 maanden nog niks van mij had gehoord, mailde hij mij om te vragen hoe het met me ging. We spraken af dat ik nog eens langs zou komen voor een check bij hem. Hij wist niet wat hij zag, hij had me nog nooit zo soepel gezien. Sindsdien stuurt hij de cliënten die hij niet verder kan helpen door naar een lokale BSR-practitioner en gaat hij zelf ook voor onderhoud van zijn eigen lijf naar een Body Stress Release behandelaar in de buurt.

 

Omdat ik zo onder de indruk was van het resultaat dat Body Stress Release op mij had, wist ik al vrij snel dat ik ooit de opleiding tot practitioner wilde doen. Op dat moment was ik nog programmamaker bij de televisie; een veeleisende, stressvolle baan die mij niet genoeg voldoening meer opleverde. Ik wilde al heel lang iets zinvollers doen met mijn leven en geloofde, en geloof nog steeds, oprecht dat ik de wereld een beetje liever kan maken door mensen van hun pijn af te helpen. Een mens wordt er nou eenmaal niet gezelliger op wanneer hij in mentale of fysieke pijn verkeert. Body Stress Release kan dat leed verzachten of zelfs wegnemen. Dat maakt het leven van de cliënt, van zijn of haar omgeving en het mijne een stuk leuker!

_MG_3255-Edit.jpg

"Af en toe gekke bekken trekken, helpt je gezicht ontspannen."

marike.jpeg
 
 

Algemene informatie

Body Stress Release werkt uitsluitend op afspraak. Voor een afspraak kunt u bellen of mailen. Bij verhindering kunt u 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Daarna bent u de afgesproken kosten verschuldigd.

 

Het eerste consult duurt 45-60 minuten, een vervolgconsult 30-40 minuten.

Om het zelfherstellend vermogen te activeren en het lichaam te laten wennen aan de behandeling, beginnen we het traject altijd met 3 consulten in een tijdsbestek van circa 11 dagen.

 

Gelieve vóór uw bezoek geen parfum of aftershave te gebruiken.

Tarieven

Volwassenen eerste consult: € 90,-

Volwassenen vervolgconsult: € 69,-

Kinderen t/m 12 jaar eerste consult: € 80-

Kinderen t/m 12 jaar vervolgconsult: € 64,-

Baby’s (tot een jaar): € 55,-

Buiten openingstijden: € 100,-

 

Baby's behandel ik gratis in combinatie met een behandeling van de moeder/vader.

Pakketten van 6, 8 of 12 behandelingen zijn na de eerste drie consulten tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar in de praktijk.

Betalingswijze

Na het consult, bij voorkeur per PIN.

Vergoedingen

BSR 010 is aangesloten bij BSRAN en CAT. Een aantal verzekeringsmaatschappijen vergoedt (gedeeltelijk) de BSR-sessies, mits u een aanvullende verzekering hebt.

Kijk op zorgwijzer.nl of uw verzekering Body Stress Release vergoedt.

 

De tegemoetkoming komt altijd uit het aanvullende verzekeringspakket en gaat niet ten koste van het eigen risico of eventuele fysiotherapiebehandelingen.

 

BSR LOGO 2020 - NL RGB.png
CAT Vergoedbaar Virtueelschild 2022.jpeg
 

BSR 010 en uw Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is een Europese privacywet die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Deze wet vraagt van alle organisaties die werken met cliëntgegevens om bestaande en nieuwe cliënten te informeren hoe ze omgaan met gegevens.

Zie hieronder hoe BSR 010 hiermee omgaat. Mochten er naar aanleiding van dit document vragen zijn dan kunt u altijd bij mij terecht.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend practitioner, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

 

Ook kunnen in uw dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Deze gegevens worden alleen opgevraagd met uw expliciete toestemming.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

 • als enige toegang heb tot uw gegevens

 • ervoor zorgdraag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandeling, het volgen van de vorderingen en het uitvoeren van de financiële administratie

 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer er verwijzing plaatsvindt naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • voor gebruik tijdens waarneming bij mijn afwezigheid

 • om u te bereiken per mail, telefoon of tekstbericht

 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

 • voor de financiële administratie, een deel van uw gegevens wordt gebruikt voor het opstellen van een factuur/kwitantie. Deze gegevens worden digitaal in een online administratieprogramma opgeslagen en zijn beveiligd met een inlogcode en wachtwoord op een beveiligde server met up-to-date software

Mocht het om andere redenen nodig zijn uw gegevens te gebruiken, dan gebeurt dat alleen nadat u bent geïnformeerd en u uw expliciete toestemming daarvoor hebt gegeven.

 

De gegevens in uw dossier worden 20 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de AVG. De bewaartermijn van de administratie is 7 jaar volgens de richtlijnen van de belastingdienst.

 

Privacy op de kwitantie

Op de kwitantie die u ontvangt na uw behandeling, staan gegevens die de zorgverzekeraars vragen.

 

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • naam, adres, woonplaats

 • datum van de behandeling

 • aard van de behandeling 

 • de kosten van de behandeling

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht:

 • om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

 • om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken

 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 • op gegevensoverdraagbaarheid; dit houdt in dat u mij kunt verzoeken om de door mij verzamelde persoonsgegevens van u in een digitaal document naar u of een door u genoemde organisatie te sturen

 • op verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdragen van uw persoonsgegevens, uw verzoek tot intrekking van de toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar marike@bsr010.nl

 

Klachten en Geschillen

In geval van klachten met betrekking tot de BSR-behandeling ga ik graag het gesprek aan. Mochten we er niet samen uitkomen, dan verwijs ik naar de website van de Body Stress Release Associatie Nederland (www.bodystressrelease.nl) voor een toelichting op de klachtenprocedure.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

IMG_9365.JPG