Header handen en kaart.jpg
 

De Behandeling

Voordat de behandeling start, wordt een intakegesprek gehouden. Tijdens dit gesprek worden uw medische voorgeschiedenis en huidige klachten geïnventariseerd. Zo ontstaat een zo goed mogelijk beeld van uw gezondheidssituatie. Er wordt niet alleen gekeken naar gebeurtenissen uit het recente verleden, maar naar alle stressvolle situaties die gedurende het gehele leven van de cliënt hebben plaats gevonden. 

Er wordt uitleg gegeven over de samenhang tussen de vastgezette spanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het proces te ondersteunen.
 

Body Stress Release (re)activeert het natuurlijk zelfhelende vermogen van het lichaam. BSR is een complementaire gezondheidstechniek en stimuleert het genezingsproces. Het is geen alternatief voor de reguliere geneeskunde.

Wij spreken dan ook niet van patiënten, maar van cliënten. De behandeling vindt plaats op een kantelbare bank in de praktijk. Tijdens de behandeling blijft de cliënt geheel gekleed.Body Stress Release zet een proces in gang van spanning loslaten en herstellen. Het lichaam heeft tijd nodig om zich bewust te worden van blokkades en om het zelf genezend vermogen te activeren. Het herstelproces wordt standaard opgestart met drie behandelingen, deze vinden bij voorkeur plaats op dag één, vier en elf. Eventuele vervolgbehandelingen (en de frequentie daarvan) verschillen per individu en zijn daardoor vooraf niet te bepalen.

 

Het eerste consult duurt 60 minuten, een vervolgconsult ca. 40 minuten.

"Wat als we net zoveel zorg besteden aan ons lichaam als aan onze spullen?"

_MG_2829.jpg
BSR therapy-117.jpg
 

De Techniek

Body Stress Release is een techniek die het lichaam aanzet om vastgezette spierspanning (bodystress) los te laten (release). Dit met als doel om een zo optimaal mogelijke staat van gezondheid te bereiken.

 

De spierspanningen worden volgens bepaalde patronen vastgezet in het lichaam. BSR spoort op waar in het lichaam spierspanning aanwezig is. Het lichaam geeft door middel van reflextests alle informatie die nodig is voor het toepassen van deze techniek.

 

De techniek bestaat uit het geven van lichte drukimpulsen op de juiste plaats en in de juiste richting op het lichaam. De drukimpulsen zetten het lichaam aan tot het loslaten van de vastgezette spanning. Zodra de spanning loslaat, krijgt het zenuwstelsel stap voor stap de ruimte om het lichaam weer op de juiste manier aan te sturen en goed te laten functioneren. Er ontstaat weer communicatie tussen de hersenen en het zenuwstelsel. Het zelfherstellende vermogen van het lichaam wordt geactiveerd en de klachten zullen afnemen en verdwijnen.

 

Kinderen & Baby's

Ook bij baby’s kan lichaamsspanning voorkomen. Het geboorteproces is niet altijd even gemakkelijk, dat geeft vaak hevige spanning bij baby’s. Een baby is niet in staat dit aan te geven anders dan door huilen, hyperactief reageren of de fysieke uiting van kleine klachtjes.

 

Kleuters doen body stress op door bijvoorbeeld (ernstige) valpartijen, terwijl opgroeiende kinderen bovendien ook te maken kunnen krijgen met (onderdrukte) emotionele spanningen of angsten.

 

Bedplassen als ze al wat ouder zijn, niet stil kunnen zitten, niet willen lopen en steeds gedragen willen worden, “groeipijnen”, concentratieproblemen... dit zijn allemaal aanwijzingen voor de aanwezigheid van lichaamsspanning. Door het lichaam te ontdoen van die body stress krijgt een kind de kans zich op een normale manier te ontwikkelen.

BSR therapy-48.jpg
G2bfPcRVTd+4Y8srBWizQw.jpg
_MG_2868.jpg